Norsk utställningschampion...

...har nu Idun meriter för att kunna bli.

På NKK:s uinternationella utställning i Trondheim 2/7 med Björge Christiansen som domare fick hon ökl-Exillent, Ökkl-1. ck, Btkl-4 och R-cert. Eftersom de av tikarna som kom före henne redan är norska champions så får hon certet och blir därmed NO UCH :o)


SE UCH, NO UCH Lundetuvans Idun Rynkerose.

Visseligen är det en det en liten procedur innan man får allt bekräftat, men efter vad som blev så ska det vara klart.

RSS 2.0